การเงิน คืออะไร??

การเงินคืออะไร [Finance]

การเงิน หมายความว่ากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเงิน แล้วก็ระบบกระบวนการระดมทุน ซึ่งรวมทั้ง การธนาคาร หนี้สิน เครดิต ตลาดหลักทรัพย์ เงิน และก็การลงทุน การคลังครอบคลุมถึงกรรมวิธีการดูแล สร้าง รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับเงิน เหมือนกันเงินธุรกิจ และการคลังส่วนตัว

ถ้าพูดถึงด้านการเงิน คนธรรมดาทั่วไปก็บางครั้งก็อาจจะนึกถึงธนาคาร หรือบริษัทขายรับรอง ผู้ที่ทำธุรกิจก็บางครั้งอาจจะนึกถึงตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้น คำว่าการเงินเป็นศัพท์ที่กว้างมากมาย เป็นการรวมหัวข้อหลายประเภทตั้งแต่การบริหาร เศรษฐศาสตร์ การบัญชี หรือแม้กระทั้งคณิตศาสตร์ประยุกต์

ในส่วนก็การเงินส่วนบุคคล การเงินก็รวมถึงการทำบัญชีรายรับรายจ่าย ภาษี การเก็บออม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บออมเพื่อการเกษียณอายุ การลงทุนส่วนบุลคล และยังรวมไปถึงการจัดการหนี้สินเฉพาะบุคคล บางส่วนบางทีอาจจะฟังดูเข้าใจยากแม้กระนั้นความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินก็เป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่คนวัยทำงานจำเป็นต้องศึกษาและก็เข้าใจให้ดี