คณะรัฐมนตรีไม่หวาดหวั่น สหรัฐอเมริกา บีบคั้นตัดจีเอสพี จัดแจงหาตลาดส่งออกใหม่

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองผู้ประกาศประจำนร เผยออกมาว่า ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานกรณีสหรัฐอเมริกา ประกาศยับยั้งสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรผลิตภัณฑ์ (จีเอสพี) ผลิตภัณฑ์ไทยปริมาณ 573 รายการ จาก 3,500 รายการ โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 เม.ย.นี้ ซึ่งก่อนหน้าที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้มีการปรึกษาขอคำแนะนำกับทางผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อีกทั้ง 573 รายการแล้ว เพื่อหาทางดูแลแล้วก็วางแผนช่วยเหลือ พร้อมกับยังจัดเตรียมหาตลาดส่งออกใหม่ตอบแทนตลาดสหรัฐอเมริกา เพื่อลดผลพวงให้กับผู้ทำธุรกิจ และก็ช่วยส่งเสริมภาคการส่งออกไปยังตลาดใหม่ด้วย

USA บีบคั้นตัดจีเอสพี

“ใจความสำคัญที่สหรัฐอเมริกา บีบคั้นไทยสำหรับในการตัดสิทธิจีเอสพี เนื่องมาจากการคุ้มครองป้องกันสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากล ก่อนหน้านี้ไทยยังไม่สามารถที่จะทำเป็นดังที่สหรัฐอเมริกาอยาก ถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยจะชูร่างปรับปรุงพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ เพื่อความเจริญปกป้องสิทธิแรงงานตามข้อความสำคัญที่สหรัฐอเมริกา แต่ว่ายังมีหัวข้อขัดข้องอีก 3 ข้อความสำคัญ เป็น 1.การให้แรงงานต่างชาติตั้งขึ้นแรงงานสัมพันธ์ 2.การคืนอิสรภาพสำหรับเพื่อการกล่าวแก่ผู้รับจ้าง และก็ 3.การร่วมสหภาพแรงงานของผู้รับจ้างรับเหมาเงินเดือน ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในวิธีการพิเคราะห์โดยคณะกรรมการพระราชกฤษฏีกา ส่วนสหรัฐอเมริกา จะตัดสิทธิจีเอสพีก็จะต้องปลดปล่อยให้เป็นการตกลงใจของสหรัฐอเมริกา เอง”.