Jandara The Begining จันดารา ปฐมบท

Jandara The Begining จันดารา ปฐมบท

เรื่องย่อ Jandara The Begining จันดารา ปฐมบท จัน ศิลปิน เวอร์ชั่นดัดแปลงแก้ไขโดยหม่อมน้อยนี้ Jandara คือเรื่องของกฎแห่งกรรมและก็กิเลสที่กามา สะท้อนาพวิบากกรรมของผู้คนผู้ไม่รู้เดียงสาที่ถูกสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการสืบหา อำนาจ อีกทั้งใน โภคทรัพย์ แล้วก็ กามคุณ ขัดเกลาจนถึงจิตใจเต็มไปด้วย กิเลส รวมทั้ง ราคะราคะ อันส่งผลให้เกิด เปลวเพลิงที่ความแค้น ที่เผาผลาญชีวิตรอบตัวแล้วก็ตัวเองให้มอดไหม้กระทั่งแปลงเป็นละออง เรื่องเศร้าชีวิตของ จัน ศิลปิน ห้อมล้อมไปด้วยผู้คนรอบกายที่สะท้อนมวลอารมณ์ที่ความรัก ความรังเกียจ ความปรารถนา ความเกลียดชัง รวมทั้งการเขียนจำเอาเยี่ยงอย่างมาสู่การดำรงชีวิตของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งยังเป็นกระจกสะท้อนให้มองเห็นธาตุแท้ของความเป็นคนอันน่าเวทนากระทั่งส่งผลให้เกิดหายนะอย่างแท้จริง หนัง 18 +